Výroba

Výroba jede na 2 směny. Bezplatně jsme dodali 20tis nosných dílů štítu. Kompletace a distribuce probíhá zde covid.ysoft.com. Provedli jsme předběžné mechanické zkoušky dle EN 168 a zahajujeme certifikaci výrobku dle EN 166.

Výroba obličejového štítu

Výroba obličejového štítu