Sestavení

 stit FS 253 - sestavení stítu na oblicej

 

1) K nosnému dílu připevněte náhlavní pásek tak, aby byl nosný díl stabilně a pohodlně uchycen k hlavě.

2) Z obou stran hledí odstraňte ochranou fólii. Nasaďte pravý zámek nosného dílu do výřezu v průhledu a přidržte.

3) Ohněte průhled a nasaďte levý zámek nosného dílu do výřezu v průhledu a přidržte oba zámky.

4) Otočte průhled a oba zámky tímto pohybem zajistěte.

5) Nasaďte středové zámky nosného dílu do průhledu a zajistěte.

6) Štít je připraven k použití.