Akademie STING

Chtěli bychom upřímně poděkovat jednak RHK za informaci, jednak velmi členské firmě Faktum Design s.r.o. za vstřícný přístup a bleskové poskytnutí ochranných štítů pro bezpečné zajištění prezenční formy státních závěrečných zkoušek. Jejich přístup si zaslouží zveřejnění na stránkách RHK. Děkuji.
Zdeněk Sadovský

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor

Akademie STING, o.p.s.
vysoká škola v Brně

Stromovka 1, 637 00 Brno
Web: www.sting.cz
certifikace ISO 9001: 2016