CERTIFIKACE CE

Úspěšně jsme dokončili certifikaci. Ochranný obličejový štít FS 253 splňuje požadavky nařízení o OOP (EU) 2016/425, a je tedy opatřen označením CE. Produkt byl přezkoušen organizací – Institut pro testování a certifikaci, a.s. Ochranný obličejový štít FS 253 byl otestován a schválen podle normy EN 166:2002. Označení výrobu 1 EN166 3 S.