CAD konstrukce formy

Připravujeme finální podobu dílů a CAD data vstřikovací formy. Výrobní data nosiče a štítu zveřejníme během několika dní.