Prototyp

Je připravený a verifikovaný druhý prototyp dílu nosiče. Vytipovali jsme materiál nosiče vhodný pro sterilizaci autoklávem.