Dokončení a kompletace

Části pevné poloviny formy jsou dokončené a připravené k montáži.

Dokončování a kompletace pevné poloviny formy pro nosník obličejového štítu

Dokončování a kompletace pevné poloviny formy pro nosník obličejového štítu