Dokončení a kompletace

Části pohyblivé poloviny formy jsou dokončené a připravené k montáži.

Dokončování a kompletace pohyblivé poloviny formy pro nosník obličejového štítu

Dokončování a kompletace pohyblivé poloviny formy pro nosník obličejového štítu